De citit romana BAC (28 items)

Last updated: about 11 years ago

To Do (28 left)

 • Mihail Kogălniceanu – Introducţie la ,,Dacia literară” (critică şi teorie literară)
 • Costache Negruzzi – Alexandru Lăpuşneanul (nuvelă romantică, istorică, psihologică)
 • Mihai Eminescu – Scrisoarea I, Glossa, Odă (în metru antic), Luceafărul (poem epic, poezie lirică, lirism subiectiv/ obiectiv)
 • Ion Creangă – Povestea lui Harap-Alb (basm cult)
 • I.L. Caragiale - O scrisoare pierdută (comedie/ dramaturgie)
 • Titu Maiorescu – O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867, În contra direcţiei de astăzi în cultura română (teoria formelor fără fond), Poeziile d/lui Eminescu, Comediile d/lui Caragiale (critică/ teorie literară)
 • Ioan Slavici – Mara (roman tradiţional, obiectiv)
 • Ioan Slavici – Moara cu noroc (nuvelă realistă, psihologică)
 • George Bacovia - Plumb, Lacustră, Decor (poezie simbolistă)
 • Lucian Blaga - Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, Gorunul, Paradis în destrămare (poezie modernă, perioada interbelică)
 • Tudor Arghezi - Testament, Psalmi, Flori de mucigai (poezie modernă, perioada interbelică)
 • Ion Barbu - Riga Crypto şi Lapona Enigel, Oul Dogmatic, Joc secund (Din ceas dedus...) (poezie modernă, perioada interbelică)
 • Mihail Sadoveanu – Baltagul (roman tradiţional, obiectiv)
 • Liviu Rebreanu – Ion (roman modern obiectiv, interbelic)
 • Camil Petrescu – Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război (roman modern subiectiv, literatura experienţei, perioada interbelică)
 • Mircea Eliade – La Ţigănci (nuvelă fantastică)
 • Mircea Eliade – Maitreyi (roman modern subiectiv, literatura experienţei, perioada interbelică)
 • George Călinescu – Enigma Otiliei (roman balzacian, realist, perioada interbelică)
 • Eugen Lovinescu – Modernism, Teoria imitaţiei şi teoria sincronismului, cenaclul şi revista Sburătorul, Istoria literaturii române contemporane (critică/ teorie literară, perioada interbelică, Modernism vs. tradiţionalism)
 • Nichifor Crainic – Revista Gândirea, Tradiţionalismul ortodoxist (teorie literară, modernism vs. tradiţionalism)
 • Ion Pillat – Aci sosi pe vremuri (poezie tradiţionalistă, perioada interbelică )
 • Vasile Voiculescu – În grădina Ghetsemani (poezie tradiţionalistă, perioada interbelică)
 • Ilarie Voronca – Ulise (poezie avangardistă, perioada interbelică)
 • Marin Preda – Moromeţii (vol. I) (roman postbelic obiectiv)
 • Marin Preda – Cel mai iubit dintre pământeni (roman subiectiv postbelic)
 • Nichita Stănescu – Leoaică tânără, iubirea; În dulcele stil Clasic, Către Galateea, 11 Elegii (poezie neomodernistă, perioada postbelică)
 • Marin Sorescu – Iona (dramă modernă, parabolică, de idei, perioada postbelică)
 • Mircea Cărtărescu – REM (nuvelă postmodernistă, perioada postbelica); Poema chiuvetei, Garofiţa, O motocicletă parcată sub stele (poezie postmodernistă, perioada postbelica)