Bugs (10 items)

Last updated: over 11 years ago

To Do (5 left)

  • Collidery na ścianach drewnianych
  • Po dołączeniu dym nie znika
  • Chat nie znika po napisaniu wiadomości
  • Po wybraniu obiektu do zbudowania jest freeze
  • Po wyjściu z zakładania napis nie znika.
  • Decale na dachu budynku (nie znana przyczyna)
  • Decale nie mają tekstury
  • Decale nie mają parenta do rigidbody w które trafiły pociski
  • Decale usunąć z gracza
  • Fundamenty odbugować