P&O2: tussentijds verslag (7 items)

Last updated: about 11 years ago

To Do (7 left)

  • Nauwkeurige beschrijving van definitieve conceptkeuze: mechanisch
  • Nauwkeurige beschrijving van definitieve conceptkeuze: elektronisch
  • Nauwkeurige beschrijving van definitieve conceptkeuze: materiaalkeuze
  • Ten minste één technische tekening van een belangrijk onderdeel
  • Ontwerpberekeningen en –experimenten
  • Controle-experiment luchtweerstand
  • Wiskundig model: simulatie van de vlucht van de pingpongbal