checklist (6 items)

Last updated: over 10 years ago

To Do (6 left)

  • 1 bài viết tiếng anh
  • 2 bài viết tiếng việt chuyên mục
  • đăng các bài viết lên mạng xã hội
  • 3 bài viết diễn đàn y tế
  • đăng quảng cáo 3 diễn đàn rao vặt
  • 10 like fanpage mỹ phẩm /bạn/trên ngày