Eredményes projekt (10 items)

Last updated: about 1 year ago

To Do (10 left)

  • A tanulási folyamat középpontjában a tanulók állnak.
  • A projekt a követelményekkel összehangolt, fontos tanulási célokra összpontosít.
  • A projekt a tananyag célrendszerét kifejtő kérdésekre alapul.
  • A projekt során folyamatos, többféle típusú értékelés történik.
  • A projekt olyan egymással összefüggő feladatokat és tevékenységeket tartalmaz, amelyeket adott időtartam alatt kell végrehajtani.
  • A projekt kapcsolódik a mindennapi élethez.
  • A tanulók a megszerzett tudást és készségeket bizonyítják a projekt produktumaiban, amelyek publikálhatók, előadhatók vagy bemutathatók.
  • A technológiai eszközök támogatják és mélyítik a tanulási folyamatot.
  • A gondolkodási készségek a projektmunka szerves részét képezik.
  • A többféle tanulási stílust különböző módszertani stratégiák támogatják.